DUYÊN HÀ SHOP
Địa chỉ: 758/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM
Điện thoại: 0343.111.561 – Hạnh